Adatkezelési Tájékoztató

Verziók: 2021.01.21.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Leon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. https://www.leonkft.hu webáruházában

folytatott kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban

 

I.BEVEZETÉS

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a LEON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) a https://leonkft.hu

webáruházában (a továbbiakban: „Webáruház”) folytatott kereskedelmi tevékenységével összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – ügyfelei részére az ügyfelei személyes adatainak kezeléséről és az ügyfelei adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

 

Webáruházunkban nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősülő magánszemélyeknek nyújtunk szolgáltatást, ezért az egyes megrendelések során előfordulhat, hogy üzleti tevékenységi körükben eljáró jogi személyek személyes adatokat is megadnak, ezért Társaságunk minden esetben meg kíván felelni az adatkezelésre vonatkozó előírásoknak.

 

II. ADATKEZELŐ ADATAI

 

Cégnév: LEON Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-260138

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 48. 1. em. 6. 

Adószáma: 10795556-2-43

E-mail: info@leonkft.hu

Telefonszám: +36 302415451

Honlap: https://www.leonkft.hu

 

 

 

 

III. FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”)

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker.”)

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”)

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”)

 

IV. COOKIE-K (SÜTIK)

 

1. A cookie-k használatának célja

A cookiek (sütik) úgynevezett adatcsomagok, amelyeket maga a Webshop weboldala hoz létre az Ön böngészője segítségével, és helyezi el az Ön számítógépén, vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, a Webshop weboldalán tett korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön.

2. A cookie-k használatának jogalapja

A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az Ön böngészésre használat eszközén a Webáruház weboldalára történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyta jóvá.

3. Az általunk használt cookie-k típusai

Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja az adott weboldalt.

4. A kezelt adatok köre

Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

5. Az általunk használt cookie-k:

A Webshop által használt cookie-król bővebb tájékoztatást az alábbi linken olvashathttps://www.leonkft.hu/adatkezelesi-tajekoztato/#cookieinfo

6. Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Viszont felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

V. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A kapcsolat felvétellel összefüggő adatkezelés célja, hogy az Ön által e-mailben, webáruház felületén található kapcsolat-felvételi felületen, vagy telefonon feltett kérdéseire válaszolni tudjunk.

Az Ön által kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg a részünkre.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés) 

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatai pl. név a beazonosításhoz, telefonszám a visszahíváshoz, e-mail cím a válasz fogadásához.

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük, de legkésőbb az Ön által feltett kérdés megválaszolásáig.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz Társaságunk ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalója/ munkavállalói férnek hozzá, továbbá az Ön által megadott személyes adatokat a Társaságunk tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.

Önt megilleti a hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog.

 

2) REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN

A Webáruházban történő regisztráció során, Ön egy saját fiókot hoz létre, amely azt a célt szolgálja, hogy egy esetleges ismételt vásárlás minél egyszerűbben és gyorsabban lebonyolítható legyen, továbbá, hogy az egyes felhasználók egymástól elkülöníthetők legyenek. 

 

A regisztráció során az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Abban az esetben, amennyiben Ön a „Megjegyzés” rovatban 3. természetes személyt jelöl meg például kapcsolattartás céljából, úgy a 3. természetes személy személyes adatai kezelésének a jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz a 3. természetes személy személyes adatait az Ön és Társaságunk között létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeljük.

 

A regisztráció során kezelt adatok:

 • felhasználói név (az Ön azonosításához szüksége) 
 • jelszó (a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja)
 • vezetéknév és keresztnév (Önnel történő kapcsolattartáshoz, a számlázáshoz szükséges) 
 • e-mail cím (kapcsolattartás) 
 • lakcím (számlázás, szállítás) 
 • számlázási cím (amennyiben eltér a lakcímtől) 
 • telefonszám (kapcsolattartás) 

Az Ön által a regisztráció során megadott adatokat addig kezeljük, amíg Ön a regisztráció során létrehozott fiókját nem törli, vagy amennyiben Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Kivéve azokat a személyes adatokat, amelyek kezelésére egyéb jogszabályok meghatározott időtartamot írnak elő. 

 

A regisztráció során megadott adatokhoz, az egyes felhasználói fiókokhoz az erre feljogosított munkavállalók és Társaságunk ügyvezetője és tulajdonosa fér hozzá. 

 

Önt megilleti a hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog.

 

3)MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

A megrendelés folyamatát a kiválasztott termék kosárba helyezésével indíthatja meg. A megrendelés részletes leírását a Webáruház honlapján található általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A megrendelés leadásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés célja, hogy a Társaságunk és Ön között létrejövő az áru megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttét megelőzően Önt be tudjuk azonosítani, a szerződéses jognyilatkozatokat Ön és Társaságunk is meg tudja tenni, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, és hogy a szerződésben vállaltakat kölcsönösen teljesíteni tudjuk. 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja, amely szerint az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Továbbá, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban. 

 

A kezelt adatok köre:

 

 • vezetéknév és keresztnév (szerződéskötéshez szükséges) 
 • e-mail cím (kapcsolattartás) 
 • lakcím (szerződéskötéshez szükséges) 
 • számlázási cím (amennyiben ez eltér a lakcímétől, szerződéskötéshez szükséges) 
 • telefonszám (kapcsolattartás) 
 • megvásárolt termék / szolgáltatás (szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződés tárgya) 

 

A GDPR 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy a Webshopban kínált termékek megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttének feltétele a fenti adatok megadása. Ezen adatok hiányában nem jön létre szerződés. 

 

Az Ön és Társaságunk között létrejött szerződés teljesítésével a megrendeléshez kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy a későbbiekben igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, ezért a személyes adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a megrendeléssel kapcsolatosan megadott adatokat a szerződéskötéstől számított öt (5) évig megőrizzük. 

 

A megrendeléssel kapcsolatos személyes adataihoz azt követően, hogy exportálásra kerülnek az ügyviteli rendszerünkbe, Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá, kizárólag jelen Tájékoztatóban felsorolt célok megvalósítása érdekében. 

 

Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), ha tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog.

 

4)RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSÉVEL ÉS TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

Rendszerüzenteteket azért küldünk Önnek, hogy az Ön vásárlásával és Társaságunk teljesítésével kapcsolatos lépések követhetőek legyenek (pl. rendelés visszaigazolásáról szóló e-mail megküldése, rendelés státuszairól szóló e-mail küldése) 

 

Ebben az esetben a GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben törvényi felhatalmazás alapján kezeljük az Ön által megadott adatokat. Az Eker. 13/A § (3) bekezdése szerint Társaságunk szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek. 

A rendszerüzenetek tárolásával (és a 3.1. pontban rögzített adatokat megőrzésével) kapcsolatos jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a jogos érdekünk is indokolja; egy esetleges későbbi igényérvényesítési eljárás során a rendszerüzenetekkel igazolni tudjuk, hogy az általunk vállaltakat maradéktalanul teljesítettük.

 

A rendszerüzenetek által felhasznált adataihoz Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá. 

 

Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog.

 

5) HÍRLEVELEK KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

Az adatkezelés célja az, hogy tájékoztatási célból, további üzletszerzési célból, az egyes aktuális ajánlatainkról a legrövidebb úton tájékoztathassuk, és azokat eljuttathassuk az Ön számára 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

 

e-mail cím (kapcsolattartás és beazonosítása, az ajánlat eljuttatásának eszköze) 

név (azonosítás, megszólítás) 

 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a leiratkozásáig vagy a kifogás elbírálásáig tároljuk.

 

Leiratkozás lehetősége:

Ön a leiratkozást biztosító linkre történő kattintáson túl bármikor jogosult kifogást tenni írásban és e-mailben, hogy a hírlevél címzettjeinek listájáról az Ön adatait Társaságunk haladéktalanul törölje. Társaságunk a kifogást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül törli. 

 

A hírlevél által felhasznált adataihoz Társaságunk tulajdonosa, és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá. 

 

Önt megilleti a hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog.

 

6) SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

Az adatkezelés célja, hogy Társaságunk a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítási és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján Táraságunknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban jogi kötelezettségünk teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése szerint Társaságunknak számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége van, továbbá az Eker. 13/A § (2) bekezdése szerint szerződésből származó díjak számlázása céljából Társaságunk kezelheti az Ön adatait.

 

Szükséges adatok:

 

 • családi és utónév (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás, jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése)
 • lakcím / számlázási cím (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás, jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése) 
 • megvásárolt termék megnevezése (jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltűntetése

 

A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.

 

A számlázással kapcsolatos adataihoz Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá. 

 

Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog.

 

7) SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja az, hogy az Ön által megvásárolt árut minél előbb eljuttassuk az Ön részére. A szállítás módjait részletesen az ÁSZF tartalmazza. 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja, amely szerint az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Továbbá, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban. 

 

e-mail cím (kapcsolattartás) 

családi és utónév (az Ön beazonosításához szükséges) 

lakcím (a kiszállítás teljesítéséhez szükséges) 

telefonszám (kapcsolattartás) 

megvásárolt áru (az áru jellemzőitől függően a biztonságos szállítás miatt szükséges adat) 

 

Az áru kiszállításával az adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy a későbbiekben igazolni tudjuk, hogy az Ön által megrendelt áru kiszállításra került, a személyes adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a szállítással kapcsolatban megadott adatokat a kiszállítástól számított öt (5) évig megőrizzük.

 

A szállítással kapcsolatos adataihoz Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá. 

 

Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), ha tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog. 

 

8) BIZTONSÁGI FELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

Az ÁSZF-ben leírtak szerint Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy Ön a megvásárolt terméket Társaságunk székhelyén is átvehesse. 

Tájékoztatjuk arról, hogy a Társaságunk székhelyén – bele értve Társaságunk üzlethelyiségét is - az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép rögzítését teszi lehetővé. Ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. A kamerarendszert Társaságunk működteti. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk ki. 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összefüggésben Társaságunk jogos érdeke. 

A Szvtv. 31. § (1) bekezdése szerint elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. 

 

Társaságunk a rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizheti meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a Társaság tulajdonosa, az erre feljogosított munkavállalói, és a törvényben erre feljogosítottak, a jogsértések feltárására illetékesek, esetlegesen hatóságok jogosultak. 

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot Társaságunk ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

 

 

9)GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS / FOGYASZTÓI PANASZOK 

 

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. 

 

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségünk teljesítése

(GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelés) 

 

• családi és utónév 

• telefonszám 

• e-mail cím 

• panasz tartalma 

 

Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszát 5 évig vagyunk köteles megőrizni. 

 

A garanciális ügyintézéssel és fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok megtekintésére a Társasági tulajdonosa, az erre feljogosított munkavállalói jogosultak. 

 

Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog. 

 

10) REMARKETING 

 

A remarketing, mint adatkezelési művelet a cookie-k segítségével valósul meg. 

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a cookie tájékoztató használatával l ad meg. 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés) 

 

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. 

 

Az adatkezelés időtartama a cookie tájékoztatóban foglaltak szerint. 

 

Az adatokhoz a Társaság informatikai feladatokat ellátó munkavállalói férnek hozzá. 

 

Önt megilleti a hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog. 

 

VI. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

Társaságunk az adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és Társaságunk határozza meg. Az adatfeldolgozók igénybevételéhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunk, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, a személyes adatokat Társaságunk, mint adatkezelő rendelkezései szerint tárolják és őrzik meg.

 

1)AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE 

 

NETMARKER Kft. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-876616 

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 3/a 1. em. 55. 

telefonszáma: +36206617407E-mail címe: support@netmarker.eu 

 

 

TEVÉKENYSÉGE 

Tárhelyszolgáltatás, és e-mail szolgáltató. Társaságunk nevében tárolja az Ön regisztráció és megrendelés során megadott adatait a saját szerverein. Az adatok megismerésére nem jogosult. 

 

AZ ÁLTALA HOZZÁFÉRHETÓ ADATOK 

• felhasználói név 

• jelszó 

• vezetéknév és keresztnév 

• e-mail cím 

• lakcím 

• számlázási cím 

• telefonszám 

• megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői 

 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Amíg Ön nem kéri a fiókja megszüntetését vagy – amennyiben a személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul – amíg Ön a hozzájárulását az adatkezeléshez vissza nem vonja, de legkésőbb addig, amíg Társaságunk és a NETMARKER Kft. között a szerződés meg nem szűnik. 

 

2)ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

KBOSS.hu Kft.

Cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 

TEVÉKENYSÉGE

Társaságunk vállalatirányítási rendszert használ, amelybe az Ön megrendelésével kapcsolatosa adatok Társaságunk által exportálásra kerülnek a megrendelés teljesítése céljából. Társaságunk az adott áruról a számláit is a vállalatirányítási rendszeren keresztül állítja ki. A vállalatirányítási rendszer üzemeltetője a Társaságunkkal megkötött írásbeli szerződés alapján Társaságunk ügyviteli rendszerének informatikai támogatását biztosítja. Az adatok megismerésére nem jogosult. 

 

ÁLTALA HOZZÁFÉRHETŐ ADATOK KÖRE

• vezetéknév és keresztnév 

• e-mail cím 

• lakcím 

• számlázási cím 

• telefonszám 

megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői

 

 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Amennyiben a személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul – amíg Ön a hozzájárulását az adatkezeléshez vissza nem vonja, de legkésőbb addig, amíg Társaságunk és a Számlázz.hu. között a szerződés meg nem szűnik. 

 

 

3.Szállítás

 

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

Cégjegyzékszáma: 13-09-111755 

Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. 

Telefonszáma: 29/886-670 

E-mail címe: info@gls-hungary.com 

 

TEVÉKENYSÉGE

Az áruk kiszállításához Társaságunk futárszolgálatot vesz igénybe. A futárszolgálat közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. 

 

TÁROLT ADATOK KÖRE

• e-mail cím 

• családi és utónév 

• szállítási cím 

• telefonszám 

 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Ön szállítással kapcsolatos adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezelheti. 

 

 

Magyar Posta Zrt.

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463 

Fióktelep: 3512 Miskolc 

Telefonszáma: (1) 767 8282

E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

Az áruk kiszállításosához Társaságunk postaszolgáltatást vesz igénybe

 

TÁROLT ADATOK KÖRE

• családi és utónév 

• cím 

 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTARTAMA

Az Ön szállítással kapcsolatos adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezelheti. 

 

VII. KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOKHOZ

 

1. A TÁRSASÁGUNK SZERVEZETÉN BELÜL 

Az egyes felhasználói fiókokhoz a Társaság erre feljogosított munkavállalói és a Társaság ügyvezetője és tulajdonosa férnek hozzák, akiknek saját felhasználói neve és jelszava van. Azt követően, hogy a megrendeléssel és a számlázással kapcsolatosa adatok exportálásra kerülnek az ügyviteli rendszerünkbe, Társaságunk tulajdonosa és munkavállalói férnek hozzá az Ön egyes személyes adataihoz, kizárólag jelen Tájékoztatóban felsorolt célok megvalósítása érdekében. 

 

2. TÁRSASÁGUNKKAL SZERŐDÉSES VISZONYBAN LEVŐ ADATFELDOLGOZÓK 

Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunkon, mint adatkezelőn kívül kizárólag az V. részben felsorolt adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően. 

 

 

VIII. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

 

A 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a szülőktől (törvényes képviselőjüktől) ehhez engedélyt kértek. 

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. 

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Társaságunkat ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan. 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.

 

IX. ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból, hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. 

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink, a Netmarker Kft. biztonsági mentéseket hajt végre. Társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Társaságunk informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 

X. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG 

 

1.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben – és amennyiben a személyazonossága azonosítható – szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon Társaságunktól az Önt érintő, Társaságunk által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban: 

− mi az Ön adatai kezelésének célja; 

− melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek; 

− mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai; 

− kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz; 

− mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait; 

− az Önt megillető jogokról; 

− a panasz benyújtásának jogáról; 

− milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai; 

 

1.2. A tájékoztatásra irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) hónapon belül teljesíti díjmentesen. A kérelmet Társaságunk abban a formában teljesíti, ahogy az a Társaságunkhoz beérkezett, tehát amennyiben írásban érkezik a megkeresés írásban, amennyiben e-mailben érkezik a megkeresés, úgy e-mailben teljesítjük azt.

 

1.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. 

 

1.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 

 

2.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait Társaságunk változtassa meg. 

2.2. Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. 

2.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. 

2.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

3. AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG 

 

3.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben: 

− az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből Társaságunk azokat gyűjtötte és kezelte; 

− az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

− Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ld.IX/6. pont) és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre; 

− az Ön személyes adatit Társaságunk jogellenesen kezelte; 

− a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

3.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni: 

− ha az Ön adatinak kezelését a Táraságunk vonatkozásában jogszabály írja elő; 

− amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése Társaságunk jogi érdekén alapul. 

 

3.3. Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén Társaságunk intézkedik arról, hogy a X/3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve – az Ön adatait a Táraságunkkal együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljön.

 

3.4. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. A törlésre irányuló tájékoztatással az Ön adati véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség. 

3.5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. 

3.6. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/3.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 

 

4.1. Ön a II. pontban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben: 

− Ön írásban vagy e-mailben vitatja Társaságunk által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt Társaságunk ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát. 

 

− Abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll. 

 

− Társaságunk arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez. 

 

− Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (IX/6. pont), úgy Társaságunk arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, korlátozza az adatkezelést. 

 

4.2. Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, Társaságunk a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat, ha 

− Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy 

− jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából 

− más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

− közérdekből (pl természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre. 

 

4.3. Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Társaságunk a kérelmet díjmentesen teljesíti. 

4.5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

 

4.6 Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

 

5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 

 

5.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait Társaságunk az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy Társaságunk útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

5.2. Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Társaságunk a kérelmet díjmentesen teljesíti. 

5.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. 

5.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 

6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 

 

6.1 Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat Társaságunk jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha 

− a Társaságunk által végzett adatkezelés Társaságunk jogos érdeke alapján történik; 

− ha az adatkezelés a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges; 

− ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik; 

− megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. 

 

6.2. Amennyiben Ön tiltakozik, úgy Társaságunk az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha Társaságunk bizonyítja, olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

6.3. Amennyiben Ön tiltakozik Társaságunk adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében Társaságunk döntést hoz, amelyet Önnel írásba közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából

6.4. Amennyiben Társaságunk megállapítja, hogy a tiltakozása megalapozott, Táraságunk az adatkezelést megszüntet, és az adatokat zárolja, továbbá értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbítottuk, valamint akik az Ön tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

XI. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

 

XII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

A Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítjük. Társaságunk gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon, és azt kérésére megküldjük Önnek. Korábbi adatkezelési tájékoztató elérhető itt: https://www.  leonkft.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Budapest, 2021.01.21.

Az oldal által használt cookie-k

Név Cél Kategória Lejárat
PHPSESSID A PHPSESSID egy munkamenet cookie, mellyel a kiszolgáló megtartja a felhasználói munkamenet névtelenségét. Szükséges cookie A felhasználói munkamenet végén.
PRIVACY-LEVEL A felhasználó által kiválasztott adatvédelmi szint. Szükséges cookie 1 év.
CART-ID A felhasználó kosarának az azonosító kódja. Funkcionális cookie 1 év.

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít cégünknek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a webes áruházunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy a látogatók milyen oldalról érkeznek a webhelyünkre és, és mely oldalainkat tekintik meg.
__utma A felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utma cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmb Új munkamenetek / látogatások észlelésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utmb cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 30 perc.
__utmc Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg. Teljesítmény cookie A böngésző bezárásakor.
__utmt Used to throttle request rate. Teljesítmény cookie 10 perc.
__utmv Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmz Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 6 hónap.

Google Tag Manager

_ga Used to distinguish users. Teljesítmény cookie 2 év.
_gid Used to distinguish users. Teljesítmény cookie 24 óra.
_gat Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_{property-id}. Teljesítmény cookie 2 év.
AMP_TOKEN Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service. Teljesítmény cookie Változó: 30 másodperctől akár 1 évig.
_gac_{property-id} Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and AdWords accounts, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. További információk a Google webhelyén. Teljesítmény cookie 90 nap.

Google Maps

SNID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
SID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SS A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SAPISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
APISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
HSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
NID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
PREF A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 1 év.

Facebook

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre Feliratkozás után értesülést kap az újdonságainkról, legújabb hasznos ötleteinkről. A hírlevélről bármikor leiratkozhat.