Általános Szerződési Feltételek

Verziók: 2021.01.27.

Általános Szerződési Feltételek

LEON Kereskedelmi Szolgáltató Kft. webáruházában

folytatott kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban

I. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a LEON Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-260138, székhely: 1119 Budapest, Zalaegerszeg utca 48. 1. em. 6. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.leonkft.hu weboldalon elérhető webáruház (a továbbiakban „Webáruház”) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Webáruház kínálatában levő termék (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) megvásárlására.

A Webáruházban történő vásárlással Társaságunk és a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre. A Szerződés tartalmát jelen ÁSZF, a vonatkozó jogszabályok és a Webáruház felületén található adott termékre vonatkozó részletes tájékoztatás határozza meg. Az ÁSZF a Társaságunk és Vásárló között létrejövő Szerződés részét képezi. A Vásárló a jelen ÁSZF-et a vásárlás előtt köteles megismerni és azt elfogadni.

Társaságunk és a Vásárló között létrejövő Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül, az a Társaságunk által a rendelésszám hozzárendelésével iktatásra kerül, utóbb hozzáférhető. Társaságunk a Vásárló írásbeli kérelmére tájékoztatást nyújt a Szerződés tartalmáról.

Társaságunk nem rendelkezik magatartási kódexszel. A Szerződés nyelve a magyar.

II. TÁRSASÁGUNK ADATAI

Cégnév: LEON Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-260138

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 48. 1. em. 6. 

Adószáma: 10795556-2-43

E-mail: info@leonkft.hu

Telefonszám: +36 30 241-5451

Honlap: https://www.leonkft.hu

III. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Hétfőtől –péntekig 8-16 óra között

1119 Budapest, Zalaegerszeg utca 48. 1. em. 6.

E-mail: info@leonkft.hu

Telefon: +36 30 241-2451

 

Internetes portál címe: https://www.leonkft.hu

IV. FOGALMAK

Termék: a Webáruházban kínálatában szereplő értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Felek: Társaságunk és a Vevő együttesen.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerződés: Társaságunk, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között a Webáruházon keresztül távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz) igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló: a Webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes vagy jogi személy, vagy jogi személynek nem minősülő társaság.

V. TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRÓL

A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termék mellett szereplő tájékoztatóban adunk részletes leírást. Az egyes termékekre vonatkozó leírások tájékoztató jellegűek, a képek pedig esetenként illusztrációk!

A raktárkészlet változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért a Társaságunk felelősséget nem vállal, Társaságunk az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a Vásárlót.

Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - a magyar nyelvű terméktájékoztatóját és használati utasítását a termékhez mellékeljük. Ha a Vásárló véletlenül nem kapná kézhez, a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt kérjük, hogy haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon.

Amennyiben a vásárlónak a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

VI. ÁRAK

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Egyes termékeink a fentiektől eltérően 5%-os ÁFÁ-t  tartalmazhatnak. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

Amennyiben bármely termék vonatkozásában akciós ár kerül bevezetésre, Társaságunk a Webáruház felületén tájékoztatja a Vásárlót az akcióról. Regisztrált Vásárlóink a Webáruházba történő belépést követően ismerhetik meg az egyénre szabott kedvezményeinket.

VII. HIBÁS ÁR

Társaságunk megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban feltüntetett adatok (vételár, termék elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – a Webáruházban adott termék vételára hibásan kerül feltüntetésre. Ez esetben a Társaság nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között.

Amennyiben a Vásárló, azaz Ön hibás áron tenne ajánlatot, és a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén Társaságunk munkatársa felhívja a Vásárló figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vásárló a hibás ár helyett a Társaságunk által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

VIII. DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE ÉS AZ ALKALMAZANDÓ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Társaságunk Webáruháza biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Társaság nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

IX. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van arra, hogy az általa bevitt adatokat módosítsa. A Vásárló felelőssége, hogy az által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a megvásárolt termék kiszállítására.

A megrendelés elküldésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy Társaságunk jogosult a Vásárló hibás, pontatlan adatbeviteléből eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. Társaságunk a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítéséért való felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ami gátolhatja a szerződés létrejöttét.

X. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

A vásárlás menete:

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

A főoldalon, a jobb felső sarokban található „fiók/nincs még fiókja?” menüpontra kattintva lehet elérni a regisztrációs  felületet. Lehetséges több szállítási címet megadni az „új cím hozzáadása” gomb megnyomásával. A lap alján el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Nyilatkozatot majd a „regisztrálok” gomb megnyomásával a regisztráció megtörténik. A regisztrációról visszaigazoló e-mail érkezik a Vásárló által megadott e-mail címre. A regisztráció során megadott adatok tárolásra kerülnek, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Vásárlónak a regisztrált e-mail cím és jelszó megadásával már csak be kell jelentkeznie.

Rendelés/Vásárlás:

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Webáruház kínálatából válasszon és a kiválasztott terméket megvásárolja. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, illetve a „+” és „-” gombok segítségével változtathat a mennyiségen. Amennyiben a Vásárló az adott terméket meg kívánja vásárolni, úgy az adott termékhez tartozó „Kosár” gombra kattintva, a terméket a Vásárló a virtuális kosárba helyezi.

A Vásárló a jobb felső saroknál található „kosár előnézet” gombra kattintva megnézheti a már kosárba helyezett termékeket és azoknak a mennyiségét.  Ez a lehetőség egyfajta gyorskosárként funkcionál. A „x” gombra kattintással törölheti a nem kívánt termékeket a virtuális kosárból. Amennyiben nem kívánja módosítani a kosár tartalmát, úgy a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a gyorskosár felületről a jobb alsó sarokban „Kasszához” funkciót válassza. Amennyiben a kosár tartalmának megtekintése után a Vásárló úgy dönt, hogy még további termékeket szeretne a kosárba helyezni, tovább böngészhet az oldalon és folytathatja a vásárlást, a kosárból nem törlődik semmi. 

Miután a Vásárló megnyomta a „Kasszához” funkciót, lehetősége nyílik ellenőrizni a megvásárolni kívánt termék darabszámát, beírni adatait, illetve kiválaszthatja az áruátvételi és fizetési módot is. Fontos tudnivaló, hogy a Vásárló megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy a szállítással kapcsolatban a megjegyzés rovat használatával.  Ezután a Vásárlónak alkalma van elolvasnia az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatót, illetve beállítani a rendelése utólagos láthatóságát is. Ezek közül az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása kötelező a lap alján, amennyiben rendelni szeretne. A „Megrendelem” gombra kell kattintani amennyiben minden adatot helyesnek talál. Ha Ön már regisztrált vásárló, akkor a vásárlói adatok automatikusan kitöltődnek a már regisztrált adatokkal.

Rendeléséről visszaigazoló e-mailt kap, ahol listázva van minden adat illetve termék, amit megadott vásárlása/rendelése folyamán. Itt szintén láthatja rendelése sorszámát, amivel nyomon követheti a rendelésének részleteit és státuszát Webáruházunkban.

Regisztráció nélküli rendelés esetén, a Vásárlónak szintén meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, értesítési telefonszámát, e-mail címét, továbbá számlázási és szállítási címét, de adatait és rendeléseit később, új rendelés esetén nem tudja visszahívni. Csak regisztráció után lehet ezeket az adatokat újra megnézni.

 

XI.AJÁNLATTÉTEL – A RENDELÉS LEADÁSA

A megrendelés leadására, azaz ajánlat elküldésére „Megrendelés” gombra kattintással kerül sor. A Webáruházban történő megrendeléssel a Vásárló minősül ajánlattevőnek. A Vásárló és Társaságunk között a Szerződés a Vásárló megrendelés elküldésével tett ajánlatának Társaságunk általi elfogadásával jön létre jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés leadása Társaságunk általi visszaigazolása esetén a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

XII. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE – A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A Webáruház köteles a Vásárló részére a megrendelést e-mailben visszaigazolni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Webáruház részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Webáruház és a Vásárló között. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Az első, Webáruháztól küldött levél csak a megrendelését tényét rögzíti, igazolja.

Ha a Társaság a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a Szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Társaságunk részére, és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy (1) munkanapon belül jeleznie kell a Társaságunk ügyfélszolgálatán, ellenkező esetben jelen ÁSZF IX. szakaszában foglaltak az irányadóak.

XIV. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Készpénz: üzletünkben történő fizetés (maximum bruttó 1.500.000,- Ft, összegig / hó / ügyfél) esetén, futárszolgálattal történő kiszállítás esetén, és a Társaság általi kiszállítás esetén

Utánvét: utánvéttel történő átvételnél, fix összegű pénzkezelési díj kerül felszámolásra az alábbiak szerint:

Utánvétnél, a vásárolt termékek ellenértékét, a szállítási díjat és a pénzkezelési díjat egy összegben a csomag kiszállításakor, a kézbesítő futártól történő átvétel előtt kell megfizetni.

Utánvétes fizetésre kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén és átvételi ponton van lehetőség.

Amennyiben Társaságunk végzi a kiszállítást, úgy utánvét esetén pénzkezelési díj nem kerül felszámításra.

Simplepay bankkártyás fizetés

A Simplepay fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. fejlesztette és üzemelteti.

A Webáruházban történő vásárlás esetén Ön választhatja a Simplepay rendszeren történő fizetést, amely közvetlenül a Simplepay felületén történik.

A Simplepay rendszerről bővebben itt:

https://www.simplepay.hu

Átutalás

Önnek lehetősége van banki átutalással is fizetést teljesítenie. Ebben az esetben kollégáink díjbekérőt állítanak ki az Ön részére, amelyet az Ön által megadott e-mail címre küldünk meg. Az Önnek megküldött e-mailben külön rögzítésre kerülnek a számlaadataink és az Ön által fizetendő végösszeg is. Már most szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy átutalás esetén a „közleményrovatba” tüntesse fel az e-mail üzenetben található bizonylatszámunkat.Tájékoztatjuk, hogy az Termék vagy Termékek szállítására vagy átvételére csak azt követően kerülhet sor, miután a Termék vagy Termékek vételára a bankszámlaszámunkon jóváírásra került. Tájékoztatjuk, hogy végszámláját a fizetést követően állítjuk ki és a Termékkel / Termékekkel együtt adjuk át.

Egyedi szerződés esetén biztosíthatunk úgynevezett halasztott utalással történő fizetést; az ezekkel kapcsolatos feltételekről kérjük, hogy keresse kollégánkat Társaságunk ügyfélszolgálatának elérhetőségei egyikén ügyfélszolgálati időben.

XV. SZÁLLÍTÁS

Személyes átvétel

Társaságunk személyes áruátvételre nem biztosít lehetőséget.

Kiszállítás

A Termék közvetlen kiszállítását, azaz a szállítási címre történő eljuttatását Társaságunk és a GLS futárszolgálat (a továbbiakban: „futárszolgálat”) végzi vagy Társaságunk a Magyar Posta Zrt. kézbesítési szolgáltatását veszi igénybe. A kínált szolgáltatás kifogástalan biztosításához szállítási cím, az e-mail cím és esetlegesen a mobil telefonszám pontos megadása szükséges.

Futárszolgálat

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, és a Vásárló az abban megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomag után.

A GLS szolgáltatásairól részletesen itt: https://gls-group.eu/HU/hu/szolgaltatasok

A GLS ügyfélszolgálatának elérhetősége:

hétfőtől- péntekig 7-20 óráig

Telefon: 36-1-802 0265 (normál tarifával hívható belföldi szám).

A GLS kapcsolat: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Szállítási díj:

Végfelhasználó Viszonteladó     

A Webshop automatikusan kitölti. 

A feltüntetett díjak kizárólag a szállítás díjára vonatkoznak, nem vonatkoznak a pénzkezelésre melynek külön díja van.

A munkanapokon 14 óráig leadott és kifizetett rendelések illetve leadott utánvétes rendelések - amennyiben raktáron van - 1 napon belül kisszállításra kerülnek. Amennyiben a Termék nem található meg aktuális raktárkészletünkben, úgy kollégáink 1 (egy) munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják Önt a megrendelt termék várható átvételének időpontjáról.

Munkaszüneti napokon nincs kiszállítás.   

XVI. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaságunk a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

XVII. ÁRUÁTVÉTEL

Amennyiben a Terméket Társaságunk szállítja ki, úgy a Vásárló tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni Társaságunk kiszállító munkatársa felé. Ennek elmulasztása esetén Társaságunk nem tartozik felelősséggel.

 

Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Vásárló köteles ellenőrizni. Sérült csomag esetén javasoljuk a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséből eredően jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheljük.

XVIII. TERMÉK VISSZAVÉTEL

Vevőink számára segítségnek szánjuk az áru visszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a cégünktől vásárolt árut nem tudja használni. Ez a lehetőség csak az újra értékesíthető árura vonatkozik. Nem tartoznak ebbe a körbe: a már megszűnt típusok, az adott termék csomagolása megváltozott, az általunk konkrét megrendelésre behozott termékek, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik az általunk forgalmazott csomagolási egységgel, nem a Társaságoktól származik stb. A visszavásárlási igényt Társaságunk bírálja el és a vételár 10 %-nak levonása mellett történik, azzal, hogy a visszavásárlási igényt a Társaságunk vissza is utasíthatja.

XIX. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztó Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján termék vásárlása esetén elállási jog illeti meg. A fogyasztó Vásárló a termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Fogyasztónak nem minősülő vásárló nem élhet indokolás nélküli elállási joggal.

Ha a fogyasztó Vásárló több terméket vásárol és ezek eltérő időpontban kerülnek szolgáltatásra, illetve ha a termék több darabból vagy tételből áll, akkor a fogyasztó Vásárló az utoljára szolgáltatott darabnak az átvételéről számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja az elállás jogát. A fogyasztó Vásárló az elállási jogot egyébként a szerződés megkötése és a termék átvételének a napja közötti időszakban bármikor gyakorolhatja.

A fogyasztó Vásárló az elállási jogát az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozata után gyakorolhatja. Nyilatkozat minta: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó Vásárló az elállási nyilatkozatát a tizennégy (14) napos határidőn belül elküldi a Társaságunknak. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Társaságunk kötelezettségei a fogyasztó Vásárló elállása esetén:

Ha a fogyasztó Vásárló a Rendelet és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően határidőben eláll a Szerződéstől, Társaságunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költséget is, kivéve azt a szállítási díjat, amely a Vásárló által választott legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási móddal kapcsolatban felmerült többletköltség.

Társaságunk a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján azonban Társaságunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló hibás és/vagy pontatlan bankszámlaszámot vagy postacímet közöl, és ezért Társaságunk nem tud határidőben eleget tenni visszatérítési kötelezettségének, úgy ez esetben a Társaságot a késedelem miatt felelősség nem terheli.

Társaságunk a termék ellenszolgáltatásaként megfizetett összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Társaságot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó Vásárló kötelezettsége az elállása esetén:

Ha a Vásárló a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve Társaságunknak vagy társaságunk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Társaságunk vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Társaságunk ügyfélszolgálatának a címére kell visszaküldeni. A Vásárló a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, azaz Társaságunk követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően mozgó vagy álló kép rögzítésére alkalmas eszközzel rögzítésre kerülhet a vissza küldött csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.

Az elállási jog gyakorlásának kizártsága

Társaságunk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

XX. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Társaságunk szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Kormány 270/2020. (VI. 12.). számú rendeletével („kormányrendelet”) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás tekintetében, illetve amelyeket az innovációért és technológiáért felelős miniszter 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletével („ITM rendelet”) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó igényekkel kapcsolatban vezetett be illetve az egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

A fogyasztói tájékoztató jelen szakasza a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

 

Kellékszavatosság

A Vásárló a Társaság hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben a Ptk. és a 2021.01.01. napjától hatályba lépett új szabályozás alapján.

Termékszavatosság

Kizárólag a fogyasztó Vásárló – választása szerint a kellékszavatossági igény érvényesítése helyett – a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A fogyasztó Vásárló a termékszavatossági igénye alapján a termék hibája esetén a termék kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelel ő határidőn belül, a fogyasztó Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti a gyártótól. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A szerződés teljesítésétől fogva fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt.

A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta, vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A fogyasztó Vásárló a termék ugyan azon hibája miatt választása szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt a vele szerződése kapcsolatban álló Társasággal szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a gyártóval szemben, ha ezen igények érvényesítésének a feltételei fennállnak. Ha a gyártó a termékszavatossági kötelezettségét teljesíti, és a terméket kijavítja vagy kicseréli, a kicserélt termékre, illetve a termék kijavítással érintett részére a fogyasztó Vásárlóval jogviszonyban álló Társaság kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik, azonban a gyártó vonatkozásában fennmarad, a kijavított vagy kicserélt termék vonatkozásában kellékszavatossági kötelezettség a gyártót fogja terhelni.

 

A fogyasztó Vásárló a hibát késedelem, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó vásárló a felelős. A termék forgalomba hozatalától számított két (2) év elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésének joga megszűnik.

Jótállás

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Azonban a jótállás helyett érvényesíthető kellékszavatossági vagy termékszavatossági igény érvényesíthető.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási jogok megszűnése esetén a jogosult a szavatosság vagy kártérítés szabályai alapján kérje a hibás teljesítés orvoslását, ha ennek feltételei egyébként fennállnak. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás eseteit a hatályos jogszabályi rendelkezés meghatározása alapján ítéljük meg.

XXI. PANASZKEZELÉS

Ha a fogyasztó Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztó Vásárlónak átadja vagy megküldi email-ben. Társaságunk jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó Vásárló bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben Társaságunk és a fogyasztó Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt Társaságunk köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Társaságunk a jegyzőkönyvet a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Társaságunk - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben Társaságunk és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu       Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu            Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu    Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu     Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu         Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu           Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

XXII.A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

 

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Társaság semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • a Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Társaság bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Társaság kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

A Társaság nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vásárlónál esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a Vásárlónál bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

A Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Társaság ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

XXIII. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
 • 270/2020. (VI. 12.). számú Kormány rendeletével („kormányrendelet”) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás tekintetében,
 • 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletével („ITM rendelet”) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó igényekkel kapcsolatban
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CIII. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

XXIV. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A www. leon.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a www.leon.hu weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogosult: a LEON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

XXV. ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Jelen ÁSZF rendelkezései 2021. január 21. napján léptek hatályba. A Társaság bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Társaság az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Webáruházban történő vásárlással a Vásárló elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

Az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Szállítási díjak és információk

Házhoz szállítás

Minimum súlyMaximum súlyMinimum értékMaximum értékSzállítási díj
0 gr1 000 gr0,00 Ft19 999 Ft1 590 Ft
1 001 gr2 000 gr0,00 Ft19 999 Ft1 590 Ft
2 001 gr5 000 gr0,00 Ft19 999 Ft1 590 Ft
5 001 gr10 000 gr0,00 Ft19 999 Ft1 590 Ft
10 001 gr15 000 gr0,00 Ft19 999 Ft1 990 Ft
15 001 gr20 000 gr0,00 Ft19 999 Ft2 490 Ft
20 001 gr25 000 gr0,00 Ft19 999 Ft2 500 Ft
25 001 gr50 000 gr0,00 Ft19 999 Ft3 900 Ft
50 001 gr75 000 gr0,00 Ft19 999 Ft6 000 Ft
75 001 gr150 000 gr0,00 Ft20 000 Ft19 999 Ft
0 gr500 000 gr50 000 Ft2 000 000 Ft0,00 Ft

Budapest, 2021. 01.21.

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre Feliratkozás után értesülést kap az újdonságainkról, legújabb hasznos ötleteinkről. A hírlevélről bármikor leiratkozhat.